ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +302821002102

Ώρες Λειτουργίας:  Δευτερά έως Σάββατο 9-2 & Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 5:30-8:30

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο διαδικτυακός τόπος www.bliss-store.gr, δημιουργήθηκε από την εταιρία με την επωνυμία «Αντιγόνη Σεντουκά» αριθμ.  ΓΕΜΗ : – και τελεί υπό την επιμέλεια αυτής. Η εταιρία «Αντιγόνη Σεντουκά.», προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω. Ο επισκέπτης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του www. bliss-store.gr, μόνο εφόσον είναι σύμφωνος και τους αποδέχεται πλήρως.

1)Πρόσβαση/Επικοινωνία

Η εταιρία «Αντιγόνη Σεντουκά.» παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.bliss-store.gr . Στους επισκέπτες/χρήστες δίνεται η δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω της χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Η εταιρία «Αντιγάνη Σεντουκά.»  μεριμνά για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες για τη χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003,Ν.2251/1994) και του κοινοτικού δικαίου. Ο επισκέπτης πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου «www.bliss-store.gr» σε οποιαδήποτε διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης της οποίας κάνει χρήση μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον διαδικτυακό τόπο «www.bliss-store.gr» υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση να γίνεται ρητή αναφορά για το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου «www.bliss-store.gr» έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού καταστήματος «bliss» και του διαδικτυακού τόπου «www.bliss-store.gr .Τα  στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στο εικονίδιο «Επικοινωνία» καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου του καταστήματος, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του «www.bliss-store.gr» δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον επισκέπτη /χρήστη, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο , στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας.

2) Εγγραφή χρήστη/Δημιουργία Λογαριασμού

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης κρίνει ότι επιθυμεί την εγγραφή του στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου «www.bliss-store.gr» βεβαιώνει ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει είναι πλήρη και αληθή σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται να συμπληρώσει  από το «www.bliss-store.gr» για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού .

Εγγραφή (δημιουργία μέλους)

Ο πελάτης ανατρέχοντας στο εικονίδιο «δημιουργία λογαριασμού» και πατώντας το, οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει στοιχεία που έχουν ως εξής: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας, Κωδικός Πρόσβασης (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης).

Εγγραφή στο newsletter (ενημερωτικό δελτίο)

Στον επισκέπτης της ιστοσελίδας «www.bliss-store.gr»  παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας τα στοιχεία που προβλέπονται στην αντίστοιχη φόρμα (βρίσκεται στο εικονίδιο «Εγγραφή στο newsletter» ). Τα στοιχεία που ζητούνται από τον επισκέπτη είναι να συμπληρώσει το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), ο επισκέπτης θα λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για τα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις του καταστήματος.

Δημιουργία λογαριασμού

Με την δημιουργία λογαριασμού παρέχονται στους χρήστες του «www.bliss-store.gr» υπηρεσίες μελών. Ο επισκέπτης/χρήστης έπειτα από την μελέτη  και την αποδοχή των όρων χρήσης και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το «www.bliss-store.gr», θα παραλάβει μέσω e-mail, την επιβεβαίωση της δημιουργίας λογαριασμού και εφεξής θα έχει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης θα έχει ορίσει. Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση από τους ίδιους του λογαριασμού τους όπως και την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς να έχουν την έγκρισή τους. Επιπλέον, τα μέλη παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account). Συνιστάται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Log out). Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του «www.bliss-store.gr» απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Γλώσσα επικοινωνίας με τον πελάτη είναι η Ελληνική.
Ο επισκέπτης /χρήστης/πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο «www.bliss-store.gr», αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα «www.bliss-store.gr» ως εγγεγραμμένο μέλος/ ή εγγεγραμμένος πελάτης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δε χρειάζεται η συμπλήρωση εκ νέου της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη/χρήστη, ο Πελάτης/χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το «www.bliss-store.gr» να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη ένα φάκελο επονομαζόμενο « cookie » ο οποίος έχει ως μοναδικό σκοπό την εν λόγω ταυτοποίηση.

3) Παραγγελία/Πληρωμή

Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται παρακάτω η διαδικασία αυτής. Η επικύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων πώλησης.

α) Ο πελάτης που έχει ενδιαφέρον για αγορα  προϊοντων  στην ιστοσελίδα «www.bliss-store.gr» ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του:  Πατώντας το εικονίδιο «καλάθι» , ελέγχοντας τα στοιχεία της παραγγελίας (χρώμα, ποσότητα, μέγεθος, τιμή, κλπ…) συνεχίζοντας ο πελάτης επικυρώνει το επιλεγμένο προϊόν ή τα επιλεγμένα προϊόντα πατώντας το εικονίδιο «αγορά».

β) Κατά την πρώτη του παραγγελία ο πελάτης οφείλει να προβεί στης συμπλήρωση μιας φόρμας, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας. Στο στάδιο αυτό,  ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό.
Έπειτα, αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, ο πελάτης καλείται, (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος ) να επικυρώσει οριστικά και αμετάκλητα την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «επιβεβαίωση παραγγελίας».

γ) Πληρωμή

Η πληρωμή του προϊόντος που επιλέχθηκε πραγματοποιείται με έναν από τους τρόπους πληρωμής που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα  :

Αντικαταβολή (Μετρητά στη παράδοση- «χέρι με χέρι»)
η εξόφληση της παραγγελίες γίνεται κατά την παραλαβή και έχει επιπλέον κόστος 2€.

Paypal

Όταν γίνεται χρήση PayPal, οι τραπεζικές σας πληροφορίες δεν κοινοποιούνται ποτέ στο «www.bliss-store.gr». H PayPal κρυπτογραφεί και προστατεύει τον αριθμό της κάρτας τους.

Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα.

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών στους ιστότοπους των οποίων σας παραπέμπει η ιστοσελίδα  αυτόματα ώστε να πραγματοποιήσουν την πληρωμή τους.

Εφόσον επιλεγεί η πληρωμή   με τραπεζικό έμβασμα, θα λάβετε αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ένα e-mail με όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να κάνετε την τραπεζική κατάθεση χρημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από την ιστοσελίδα της τράπεζά σας, μέσω e-banking ή απευθείας σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα.

Το «www.bliss-store.gr» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από πελάτη με τον οποίο εκκρεμεί δικαστική διαφορά.

Έκδοση αποδείξεων και τιμολογίου

Σας δίνεται η δυνατότητα να διαλέξετε αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία σας θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία κατά την παραγγελία.

Παράδοση / Κυριότητα / Κίνδυνος

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας .Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας ή τηλεφωνικά (σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας) με τον τρόπο που έχετε επιλέξει. Η αποστολή γίνεται μέσω του τρόπου που θα έχετε επιλέξει με την ανάλογη χρέωση εξόδων μεταφοράς. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Το κόστος αποστολής είναι αυτό που αναγράφεται στη σχετική σελίδα με το καλάθι αγορών και επηρεάζεται ανάλογα με το βάρος της παραγγελίας και τον επιλεγμένο τρόπο παράδοσης. Ο υπολογισμός του κόστους ΔΕΝ γίνεται αυτόματα από τον κόμβο γι’αυτό το λόγο σε περίπτωση διαφορετικής χρέωσης ενημερώνεστε με ε-μαιλ. Σε αυτή την περίπτωση υπεύθυνος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ενημερώσει για τη διαφορά στο κόστος, διατηρώντας από την πλευρά σας το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας αν διαφωνείτε με το κόστος αυτό. Μετά την αποδοχή της παραγγελίας η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ο χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται σε κάθε προϊόν είναι κατά προσέγγιση. Το «www.bliss-store.gr» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός 15 εργασίμων ημερών.

Εγγύηση

Το «www.bliss-store.gr» δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό με ευθύνη και κίνδυνο του αγοραστή, και η πωλήτρια εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη μετά την παράδοση τους για αποστολή σε μεταφορέα. Τα εμπορεύματα ασφαλίζονται μόνο με γραπτή εντολή και έξοδα του αγοραστή.

 1. Ανωτέρα Βία
  • Το «www.bliss-store.gr» δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του «www.bliss-store.gr» ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.
 2. Οι υποχρεώσεις σας ως Πελάτης
  • Είστε υπεύθυνοι για:
 1. Την επιλογή Προϊόντος σας και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς σας.
   • Διαβάζετε αναλυτικά για το προϊόν που σας ενδιαφέρει (διαστάσεις του προϊόντος και τι εμπεριέχεται στην τιμή) . Η αναλυτική περιγραφεί σας κατατοπίζει πλήρως.
   • Τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την εταιρεία μας, εάν χρειάζεται.
 1. Υπαναχώρηση – Επιστροφές Προϊόντων – Δικαιώματα Καταναλωτών

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές διότι όλα τα προϊόντα(μπομπονιέρες- βιβλία ευχών –ξύλινα διακοσμητικά κ.α.) κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας και επιλογής του πελάτη.

Ακυρωσεις δεν γινονται δεκτες σε καμμια περιπτωση καθώς κατασκευάζονται αποκλειστικα για τον καθε πελάτη ξεχωριστα , με χρονικό όριο παράδοσης 1 μηνα .

Όλα μας τα προϊόντα πριν σταλούν ελέγχονται για την άρτια κατάσταση τους . Σε περίπτωση όμως που παρόλα αυτά προκύψει κάποιο ελαττωματικό προϊόν  επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο: 28210-02102 Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-14:00.

έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε την παραγγελία σας ή μέρος αυτής αζημίως αν η επιστροφή οφείλετε σε ελαττωματικό ή λάθος προϊόν και σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την εταιρεία.

Παρακαλώ σημειώστε ότι επιστροφές/αλλαγές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον:

Το προϊόν δεν έχει φορεθεί περαιτέρω της δοκιμής (αφορά κοσμήματα)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια).

 Δεν έχουν αφαιρεθεί κομμάτια ή δεν έχει γίνει οποιουδήποτε είδους τροποποίηση.
Επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος όπως το κουτί, και η απόδειξη αγοράς, καθώς όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος τους προϊόντος

   Εάν το προϊόν συνοδεύεται από δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το προϊόν
Μας αποστείλετε τα προϊόντα μέσω ταχυμεταφοράς  Εlta courier  κατόπιν συνεννόησης μαζί μας.Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής η απώλειας του προϊόντος κατά την μεταφορά της επιστροφής.

Για επιστροφή προϊόντος λόγο δικής μας υπαιτιότητας μπορείτε να κάνετε αλλαγή με όποιο προϊόν επιθυμείτε η επιστροφή χρημάτων . Η επιστροφή χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών βλάβες η φθορές μετά την χρήση των προϊόντων και δεν είναι υποχρεωμένη να τα αντικαταστήσει .

7) Λανθασμένη αποστολή

Αν τυχόν ο πελάτης παρέλαβε προϊόν διαφορετικό από εκείνο της επιλογής του, θα πρέπει να  ενημερώσει τηλεφωνικά το φυσικό κατάστημα ή με e-mail, το www.bliss-store.gr  αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα μας, εντός 3 ημερών από την παραλαβή. Θα λάβετε οδηγίες για την επιστροφή και την αντικατάστασή του, στην οποία δεν θα έχει καμία επιβάρυνση ο πελάτης.

8)Προσφορές και εκπτώσεις

Οι προσφορές του καταστήματος  είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.bliss-store.gr, στο εικονίδιο «προσφορες». Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Σε κάθε όμως περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας η οποία αφορά μη διαθέσιμο προϊόν, www.bliss-store.gr δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικά τον πελάτη που έδωσε την εντολή.

9) Tιμές / – Φ.Π.Α

Οι τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. που τα βαρύνει. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων και όλων των φόρων για την Ελλάδα. Εάν υπάρξει αλλαγή στο ποσοστό του ΦΠΑ, η αλλαγή συνυπολογίζεται στην τιμή των προϊόντων χωρίς προηγουμένως να ειδοποιηθεί ο Πελάτης.

10) Προσωπικά δεδομένα

 

13) Πωλητής

α) Το καταστημα  bliss εδρευει υπό την μορφή ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Αντιγονη Σεντουκα », στον Δήμο Χανίων Κρήτης Μυλωνογιαννη 86 και εκπροσωπείται από την Αντιγόνη Σεντουκά , έμπορο, κάτοικο Δήμου Χανίων Κρήτης.

14) Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας www.bliss-store.gr οπτικά ή ηχητικά, λαμβάνοντας υπόψιν και την υποκείμενη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικότερα όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «Σεντουκά Αντιγόνης»  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου και τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να αποτελέσει εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο (αποκλειστική ιδιοκτησία της www.bliss-store.gr).

ESPA Image
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς